LÁZNĚ JESENÍK

Negarantovaná informace

Zakladatelem těchto lázní byl Vincent Priessnitz, který v mladí, když pásal dobytek, pozoroval postřeleného srnce, jak máčí ránu ve vodě. Lepšící se stav zvířete ho přivedl k názoru, že voda může být léčivá. Tuto terapii absolvoval nejprve na sobě a to úspěšně. Postupem času však začínal léčit i vykloubené ruce a nohy sousedů. Příliv pacientů sílil, z darů vděčných pacientů nashromáždil dostatečný obnos, a nechal v roce 1824 postavit jednopatrový dům, kde v přízemí byla koupelna, přívod vody byl přímo z pramene.V roce 1838 Priessnitz počal se stavbou velkého lázeňského domu. Současně začal stavět tzv. Bretterhaus, čtyřpatrovou budovu ze dřeva s jídelnou.

V květnu 1945 vyskytl se dokonce požadavek, aby byly přeměněny ve velké rekreační středisko ROH. Lázně se zaměřily především na léčbu nemocí neuropsychiatrických, menší skupiny léčených tvoří nemocní otravami těžkými kovy a s některými nemocemi cest dýchacích.
Léčebny jsou vybaveny všemi nejmodernějšími přístroji, jak diagnostickými, tak léčebnými. Vodoléčba tvoří stále hlavní část léčby, ale kromě toho se využívá také elektroléčby, tělocviku, léčebné výživy i léčby medikamentózní, čímž je vodoléčba vhodně doplňována. Účinnou součástí léčebné kúry je i péče zdravotně a kulturně výchovná.
V r. 1989 jesenické lázně jsou zprivatizovány. Stává se z nich akciová společnost s názvem po svém slavném zakladateli – Priessnitzovy léčebné lázně a.s.


Datum poslední aktualizace článku: 20.11.2009